220

Madame Nguyễn Thị Sương - thôn Noong 1, xã Phú Ninh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Photo NGUYỄN QUANG TOÀN

"Bà chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa nên bây giờ cứ thích làm việc, giúp được con cháu cái gì để bọn nó có thời gian làm việc học hành là bà thấy vui" 
(Elle ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre, mais continue de travailler pour aider ses enfants et petits enfants en gardant ses quatre buffles et cela suffit à sa joie.)