13 août 2014

Blue-and-White Charger with Paired Birds Design, Vietnamese, 15th Century

Blue-and-White Charger with Paired Birds Design, Vietnamese, 15th Century, d..41.5cm. Gift of SUMITOMO Group, the ATAKA Collection. Acc. No. 40683. The Museum of Oriental Ceramics, Osaka. © 2009 The Museum of Oriental Ceramics,Osaka There are many examples of large dishes among Vietnamese blue-and-white ware extant in Japan. The arrangement of this design, with two sharp-beaked birds facing each other, is reminiscent of Chinese phoenix designs, but the overall impression is quite different. These... [Lire la suite]
Posté par Alain Truong à 10:26 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,

13 août 2014

Blue-and-White Vase with Pine Bamboo and Plum Tree Design, Vietnamese, 15th Century

Blue-and-White Vase with Pine Bamboo and Plum Tree Design, Vietnamese, 15th Century; h. 28.5cm. Gift of SUMITOMO Group, the ATAKA Collection. Acc. No. 40687. The Museum of Oriental Ceramics, Osaka © 2009 The Museum of Oriental Ceramics,Osaka Vietnamese blue-and-white ware was influenced by Chinese blue-and-white ware; however, many points regarding its origins remain unclear. The form and design of this jar can be seen in similar pieces from China's Yuan dynasty, indicating that this is a relatively early... [Lire la suite]
Posté par Alain Truong à 10:14 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,
13 août 2014

"Cửu Vạn"

"Cửu Vạn". Photo Hoàng Long. Bức ảnh được chụp ở núi Chứa Chan nơi có di tích lịch sử văn hóa Chùa Gia Lào, từ chân núi lên đến nơi tham quan (chùa Gia Lào) có độ dài và dốc đến hơn 2.000 mét. Khách tham quan đi bộ lên núi đã mệt lã rồi, huống chi những anh “Cửu vạn” phải mang nặng như thế này, những gáng hàng nặng oằn lưng, phải gắng hết sức, khó khăn lắm mới có thể đi hết đoạn dốc. La photo est prise sur la montagne Chứa Chan où se trouve le temple historique Gia Lào à plus de 2000 m. Les fidèles peinent déjà à monter toutes les... [Lire la suite]
Posté par Alain Truong à 10:08 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
13 août 2014

Madame Nguyễn Thị Sương

Madame Nguyễn Thị Sương - thôn Noong 1, xã Phú Ninh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Photo NGUYỄN QUANG TOÀN "Bà chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa nên bây giờ cứ thích làm việc, giúp được con cháu cái gì để bọn nó có thời gian làm việc học hành là bà thấy vui" (Elle ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre, mais continue de travailler pour aider ses enfants et petits enfants en gardant ses quatre buffles et cela suffit à sa joie.)
Posté par Alain Truong à 09:59 - - Commentaires [0] - Permalien [#]